Prevencia vo vnútornom lekárstve v študijnom programe Verejné zdravotníctvo

Cieľom predmetu je oboznámiť sa s neinfekčnými civilizačnými ochoreniami a behaviorálnymi rizikovými faktormi týchto ochorení. Študenti nadobudnú vedomosti o zdravotno-výchovných metódach, formách a prostriedkoch zameraných na primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu ochorení v profesionálnej praxi.

Autori poskytujú elektronickú podporu predmetu, ktorá prebieha cez e-learningový portál UPJŠ v Košiciach.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 e-learningové kurzy Ústavu ošetrovateľstva 1.10.2020 ktokoľvek Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko