prof. MVDr. Ján Mojžiš, jan.mojzis(at)upjs.sk

Farmakológia 2 - prednášky pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Ján Mojžiš, Ladislav Mirossay

anotačný obrázok

Podklady k prednáškam z predmetu Farmakológia 2 sú určené pre študentov 3. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo. Materiály majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Farmakológia 1 - prednášky pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Ján Mojžiš, Ladislav Mirossay

anotačný obrázok

Prednášky k predmetu Farmakológia 1 sú určené pre študentov 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo. Podklady z prednášok majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Farmakológia 1 - prednášky pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Ján Mojžiš, Ladislav Mirossay

anotačný obrázok

Podklady k prednáškam z predmetu Farmakológia 1 sú určené pre študentov 3. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo. Materiály majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Farmakológia - prednášky pre študentov Fyzioterapie

Autor: Ján Mojžiš

anotačný obrázok

Prednášky k predmetu Farmakológia sú určené pre študentov zdravotníckeho študijného programu Fyzioterapia. Podklady z prednášok majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Klinická farmakológia - prednášky pre študentov Ošetrovateľstva

Autor: Ján Mojžiš

anotačný obrázok

Podklady k prednáškam z predmetu Klinická farmakológia sú určené pre študentov študijného programu Ošetrovateľstvo. Materiály majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov klinickej farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.