Farmakológia 1 - prednášky pre študentov Zubného lekárstva

Podklady k prednáškam z predmetu Farmakológia 1 sú určené pre študentov 3. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo. Materiály majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Autori poskytujú študentom dolňujúci materiál k prednáškam z predmetu Farmakológia 1.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod do farmakológie, história, zavádzanie nových liečiv 1.10.2021 2.53 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Farmakokinetika 1 - absorbcia, distribúcia 1.10.2021 5.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Eliminácia liečiv, metabolizmus, exkrécia 8.10.2021 2.41 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy farmakodynamiky 27.10.2021 3.13 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nežiaduce účinky liečiv 27.10.2021 2.56 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Parasympatikotropné látky 5.11.2021 4.08 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antiparkinsonika, Antiepileptika 24.11.2021 1.39 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Farmakológia CNS 1.12.2021 2.8 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy neurotransmisie vegetatívneho nervového systému, sympatikotropné látky 1.12.2021 3.33 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antidepresíva, anxiolytiká, hypnosedatíva, psychostimulanciá, psychodysleptiká 1.12.2021 1.63 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Opioidné analgetiká 8.12.2021 1.35 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Celkové anestetiká, lokálne anestetiká 11.1.2022 4.07 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lieková závislosť 11.1.2022 7.17 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko