Farmakológia 1 - prednášky pre študentov Zubného lekárstva

Podklady k prednáškam z predmetu Farmakológia 1 sú určené pre študentov 3. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo. Materiály majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Autori poskytujú študentom dolňujúci materiál k prednáškam z predmetu Farmakológia 1.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod do farmakológie, zavádzanie nových liečiv do praxe 26.9.2023 2.22 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy farmakokinetiky I 4.10.2023 2.75 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy farmakokinetiky II 9.10.2023 3.27 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy farmakodynamiky 12.10.2023 2.82 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nežiaduce účinky liečiv 24.10.2023 5.3 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy neurotransmisie vegetatívneho nervového systému, sympatikotropné látky 26.10.2023 2.69 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Parasympatikotropné látky, myorelaxanciá 8.11.2023 3.52 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Farmakológia CNS 8.11.2023 2.25 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antipsychotiká 8.11.2023 1.88 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antidepresíva, hypnotiká, anxiolytiká, psychostimulanciá 16.11.2023 2.12 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antiparkinsoniká, antiepileptiká 23.11.2023 1.39 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Celkové anestetiká, lokálne anestetiká 1.12.2023 2.06 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Opioidne analgetiká 8.12.2023 1.35 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Aanalgetiká, antipyretiká, nesteroidné protizápalové liečivá 14.12.2023 1.35 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko