Farmakológia 1 - prednášky pre študentov Zubného lekárstva

Podklady k prednáškam z predmetu Farmakológia 1 sú určené pre študentov 3. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo. Materiály majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Autori poskytujú študentom dolňujúci materiál k prednáškam z predmetu Farmakológia 1.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod do farmakológie, história, zavádzanie nových liečiv 26.10.2020 2.28 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Prienik liečiv membránami, absorpcia a biologická dostupnosť liečiv, distribúcia liečiv 26.10.2020 5.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Eliminácia liečiv, metabolizmus, exkrécia 26.10.2020 2.23 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy farmakodynamiky, účinky liečiv na organizmus 26.10.2020 1.76 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nežiaduce účinky liečiv, alergia, karcinogenita a teratogenita, lieková závislosť 26.10.2020 1.8 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Neurotransmisia vo VNS 30.10.2020 1.69 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Parasympatikotropné látky, myorelaxancia 9.11.2020 1.65 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Neurotransmitery CNS, antipsychotiká, neuroleptiká 16.11.2020 2.65 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antidepresíva, anxiolytiká, psychostimuláncia, psychodysleptiká 23.11.2020 1.52 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antiparkinsoniká, antiepileptiká 4.12.2020 1.37 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Celkové a lokálne anestetiká 7.12.2020 2.82 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Opioidné analgetiká 16.12.2020 1.17 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lieková závislosť 4.1.2021 4.71 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Analgetiká-antipyretiká, NSAIDs 2.3.2021 2.6 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko