Farmakológia 1 - prednášky pre študentov Všeobecného lekárstva

Prednášky k predmetu Farmakológia 1 sú určené pre študentov 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo. Podklady z prednášok majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Autori poskytujú dolňujúci materiál k prednáškam z predmetu Farmakológia 1.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod do farmakológie, zavádzanie nových liečiv 15.2.2024 2.49 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy farmakokinetiky I 15.2.2024 6.16 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy farmakokinetiky II 19.2.2024 4.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy farmakodynamiky 23.2.2024 3.78 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nežiaduce účinky liečiv 29.2.2024 5.3 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Neurotransmia v AVS, Látky ovplyvňujúce sympatikový nervový systém 29.2.2024 3.68 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Látky ovplyv ň ujúce parasympatikový nervový systém, myorelaxanciá 11.3.2024 3.15 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Farmakológia CNS, antipsychotiká 18.3.2024 2.87 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antidepresíva, hypnotiká, anxiolytiká, psychostimulanciá, psychodysleptiká 19.3.2024 2.91 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antiparkinsoniká, antiepileptiká 27.3.2024 1.39 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Opioidné analgetiká 3.4.2024 1.35 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Analgetiká-antipyretiká, nesteroidné protizápalové liečivá 10.4.2024 3.22 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Liečivá ovplyvňujúce GIT 16.4.2024 1.46 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Liečivá ovplyvňujúce respiračný systém 16.4.2024 2.49 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Farmakológia srdcového svalu, antianginózne liečivá 2.5.2024 3.03 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Liečivá používané v terapii hypertenzie 2.5.2024 2.78 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Liečivá používané v terapii zlyhávajúceho srdca 7.5.2024 2.1 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antidysrytmiká, hypolipidemiká, látky ovplyvňujúce periférne cievy 7.5.2024 3.71 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Látky ovplyvňujúce hemostázu, antianemiká 19.5.2024 2.17 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko