Farmakológia 1 - prednášky pre študentov Všeobecného lekárstva

Prednášky k predmetu Farmakológia 1 sú určené pre študentov 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo. Podklady z prednášok majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Autori poskytujú dolňujúci materiál k prednáškam z predmetu Farmakológia 1.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod do farmakológie 22.2.2022 2.07 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy farmakokinetiky I 25.2.2022 5.68 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy farmakokinetiky II 25.2.2022 2.75 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základy farmakodynamiky 2.3.2022 2.77 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nežiadúce účinky liečiv 11.3.2022 5.01 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Látky ovplyvňujúce sympatikový nervový systém 11.3.2022 2.37 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Parasympatikotropné látky 24.3.2022 3.31 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Farmakológia CNS, antipsychotiká 24.3.2022 2.95 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antidepresíva, anxiolytiká, hypnosedatíva, psychostimulanciá, psychodysleptiká 28.3.2022 2.1 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Antiparkinsoniká, antiepileptiká 1.4.2022 2.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lieky používané pri liečbe ochorení súvisiacich s motorickým nervovým systémom 8.4.2022 2.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Celkové anestetiká, lokálne anestetiká 8.4.2022 2.06 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Opioidné analgetiká 8.4.2022 3.06 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Analgetiká-antipyretiká, nesteroidné protizápalové liečivá 22.4.2022 3.22 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Liečivá ovplyvňujúce respiračný systém a GIT 22.4.2022 1.25 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Farmakologické možnosti ovplyvnenia alergických reakcií, antihistaminiká a antiemetiká 29.4.2022 3.31 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Farmakológia srdcového svalu, antianginózne liečivá 6.5.2022 1.82 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Liečivá používané v terapii hypertenzie 9.5.2022 2.26 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Liečivá používané v terapii zlyhávajúceho srdca 13.5.2022 3.2 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Látky ovplyvňujúce hemostázu, antianemiká 22.5.2022 1.7 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko