Klinika hematológie a onkohematológie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach