Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska biofyzika [ULBF/LBF-V/09]

Zoradené podľa: priorita a čas publikovania
 

Lekárska biofyzika pre VL - dokumentácia na praktické cvičenia

Lekárska biofyzika pre VL - dokumentácia na praktické cvičenia

Vybrané úlohy na praktické cvičenia z lekárskej biofyziky sú úzko prepojené s prednášanými témami v rámci predmetu Lekárska biofyzika pre odbor všeobecné lekárstvo. Tento príspevok obsahuje predovšetkým vzory protokolov k jednotlivým cvičeniam, pričom je zachované poradie podľa úloh v jednotlivých výučbových týždňoch semestra.
 

 
autor: Imrich Géci | odbor: Biofyzika | publikované: 17.9.2018 | posledné úpravy: 17.9.2018 | Creative Commons License