Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Infektológia vo video a audio prednáškach

Infektológia vo video a audio prednáškach

Prezentácie formou video a audio záznamov prednášok si kladú za cieľ poskytnúť možnosti získavania najnovších odborných a vedeckých poznatkov klinického výskumu a poznania z odboru infektológie. On-line prístup k vzdelávacím elektronickým záznamom a autorským dielam je určený najmä pre študentov medicíny a zamestnancov z oblasti zdravotníctva, avšak osloviť má aj záujemcov z radu laickej verejnosti.

Výučbový materiál bol spracovaný s podporou projektu KEGA – 005UPJŠ-4/2012.

 
autor: Pavol Jarčuška, Jaroslav Majerník | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Infektológia | publikované: 2.10.2012 | posledné úpravy: 18.12.2014
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 11

Ísť na stránku: 1 2

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. vhodné javia výstižné návody vo forme krátkych videosekvencií, ktoré umožňujú rýchlo pochopiť a osvoji.. .. údajov sa ako veľmi vhodné javia výstižné návody vo forme krátkych videosekvencií, ktoré um.. ..kľúčové slová: procesor, spracovanie údajov, MS Office Excel, video.. ..kľúčové slová: spracovanie údajov, MS Office Excel, video návod.. .. [ ? ] Klinicky citlivé [ ? ] Návod na pozeranie | 17.9.2009 5.28 MB registrovaný ..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. budovať aj štúdiom rozsiahlych manuálov a návod.. .. po telefóne. V tomto príspevku nájdete názorné video návody pre efektívne využívanie vybraných funk.. .. spôsobmi, a často im ani po prečítaní podrobného návodu nie je jasné ako majú pri úpravách textu a pou.. ..kľúčové slová: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video.. ..kľúčové slová: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video návod..

Selected animations from Anatomy
.. of education in human anatomy using video records of dissections and multimedia teaching..

Posterior wall myocardial infarction
.. leads. | 5.12.2017 494.93 KB MEFANET user Video 1 - Posterior wall myocardial..

STEMI zadnej steny
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Video 1 - STEMI zadnej steny. | 8.12.2017 550.89..

Vybrané animácie z anatómie
.. výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných d.. .. výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných d..

Topics for practical lessons from Anatomy 1 for students of General Medicine
.. of education in human anatomy using video records of dissections and multimedia teaching..

Topics for practical lessons from Anatomy 3 for students of General Medicine
.. of education in human anatomy using video records of dissections and multimedia teaching..

Topics for practical lessons from Anatomy 2 for students of General Medicine
.. of education in human anatomy using video records of dissections and multimedia teaching..

Webcasting a vzdelávanie
.. riešenia, ktoré umožňujú realizáciu videoprenosov podporujúcich dištančné vzd..