Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..kľúčové slová: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, patológia..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..kľúčové slová: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, patológia..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. popísal Fitz v roku 1886. Dovtedy sa symptómy a patológia tejto náhlej príhody brušnej pripisovali ty..

Manažment karcinómu prsníka
.. v pravom prsníka, v ľavom prsníka sa nenašla patológia. Core cut biopsia prsníka odoslaná na patológiu ..