Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov
..kľúčové slová: návody, cvičenia, metódy, látky, enzýmy, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminokyseliny, b.. ..kľúčové slová: cvičenia, metódy, látky, enzýmy, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminokyseliny,..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
..kľúčové slová: spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminikyseliny, p.. ..kľúčové slová: fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminikyseliny,..