Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. Hrudník ako celok, stavba steny hrudníka. 2. Mediastinum superius, mediastinum inferius (anterius,.. .. hrudníka. 2. Mediastinum superius, mediastinum inferius (anterius, medium, posterius). Bránica. 3. .. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius, srdce, dýchací s.. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráv.. .. MB registrovaný používateľ – Mediastinum superius et inferius (anterius, medium,.. .. používateľ – Mediastinum superius et inferius (anterius, medium, posterius) | 24.2.2017 2.68..

Anatomy 2 for students of General Medicine
.. for summer term including thoracic wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall,.. .. – borders. Thoraci wall. Diaphragm. 2. Mediastinum – division. Superior and inferior.. ..kľúčové slová: wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall,.. .. user – Superior et inferior mediastinum (anterior, middle, posterior) | 24.2.2017 2.52..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. Predstavená bude stavba hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a ďa.. ..kľúčové slová: mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná stena, brušná duti..

Topics for practical lessons from Anatomy 2 for students of General Medicine
.. wall, diaphragm, breast and mammary gland, mediastinum and heart, respiratory system, nasal cavity,.. ..kľúčové slová: wall, diaphragm, breast, mediastinum, heart, respiratory system, nasal cavity,..

Anatomy 1 for students of Dental Medicine
.. Thorax in general, thoracic wall. 5. Heart. Mediastinum. 6. Respiratory system. 7. Oral cavity,.. .. MB faculty member – Mediastinum, Heart | 7.10.2017 4.09 MB faculty..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. Hrudník ako celok, stena hrudníka. 5. Mediastinum. Srdce. 6. Dýchací systém. 7. Ústna dutina, hlt.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Mediastinum, srdce | 7.10.2017 4.06 MB používateľ na pr..

Anatomická pitva - hrudník
.. MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Mediastinum posterius 1 | 13.10.2017 33.78 MB používateľ vz..