Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 11

Ísť na stránku: 1 2

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. steny, krvné zásobenie a inervácia). 2. Mediastinum superius, mediastinum inferius (anterius,.. .. 2. Mediastinum superius, mediastinum inferius (anterius, medium, posterius). Bránica. 3. .. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius, srdce, dýchací s.. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráv.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Mediastinum superius et inferius (anterius, medium,.. .. fakulte – Mediastinum superius et inferius (anterius, medium, posterius) | 20.2.2018 3.35..

Anatomy 2 for students of General Medicine
.. for summer term including thoracic wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall,.. .. – borders. Thoraci wall. Diaphragm. 2. Mediastinum – division. Superior and inferior.. ..kľúčové slová: wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall,.. .. member – Superior et inferior mediastinum (anterior, middle, posterior) | 20.2.2018 3.35..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. Predstavená bude stavba hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a ďa.. ..kľúčové slová: mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná stena, brušná duti..

Topics for practical lessons from Anatomy 2 for students of General Medicine
.. wall, diaphragm, breast and mammary gland, mediastinum and heart, respiratory system, nasal cavity,.. ..kľúčové slová: wall, diaphragm, breast, mediastinum, heart, respiratory system, nasal cavity,..

Anatomická pitva - hrudník
.. MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Mediastinum posterius 1 | 13.10.2017 33.78 MB používateľ vz..

Anatomy 1 for students of Dental Medicine
.. Thorax in general, thoracic wall. 5. Heart. Mediastinum. 6. Respiratory system. 7. Oral cavity,.. .. MB faculty member – Mediastinum, Heart | 7.10.2017 4.09 MB faculty..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. Hrudník ako celok, stena hrudníka. 5. Mediastinum. Srdce. 6. Dýchací systém. 7. Ústna dutina, hlt.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Mediastinum, srdce | 7.10.2017 4.06 MB používateľ na pr..

Thoracic empyema
.. Heart shadow was apparently shifted to the left. Mediastinum was was not evaluable due to rotation. Chest CT..

Newly diagnosed COPD - obstructive ventilatory impairment
.. was intact. Heart shadow was not enlarged, mediastinum was without pathologic finding. Diaphragm was..

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha
.. intaktná. Tieň srdca nebol zväčšený, horné mediastínum bolo bez patologického nálezu. Bránica bola ob..