Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 1

MEFANET report

MEFANET report

MEFANET report sú publikácie, ktoré sa zaoberajú využívaním moderných informačných a komunikačných technológií pri výučbe lekárskych a zdravotníckych odborov. Sumarizujú práce prevažne vysokoškolských pedagógov z lekárskych fakúlt a práce odborníkov z oblasti zdravotníckej informatiky. Sú akýmsi ohliadnutím za aktivitami realizovanými v rámci projektu MEFANET, ponúkajú učiteľom a tvorcom učebných pomôcok inšpiráciu v pokračovaní ich úsilia i možnosti zapojenia sa do tvorby spoločných edukačných diel.

 
author: Jaroslav Majerník | section: Terms of use | discipline: Other | published on: 2.4.2008 | last modified on: 3.12.2012 | Creative Commons License
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 38

Go to page: 1 2 3 4

Arterial hypertension
.. in children and adolescents. “The fourth report “ (2004) modified BP assessment, BP..

MEFANET Journal
.. a vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.. .. v predchádzajúcej voľne dostupnej edícii MEFANET Report bolo citovaných v impaktovaných časopisoch. Ne..

Databases in MS Access
.. work with data including tables, forms, queries, reports, macros, modules etc. The theoretical.. ..keywords: table, form, filter, query, report.. .. KB MEFANET user – Reports | 24.10.2014 119.35 KB MEFANET..

Morbus Crouzon and severe Obstructive Sleep Apnoea
.. craniofacial anomalies. The presented case report has introduced an adult male patient with.. .. The patient tolerated CPAP well, subjectively he reported improvement in the quality of sleep and being..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
.. case report describes the hospitalization of a patient with.. .. echocardiography Authors declare the case report will not be published in any national or..

Hospital information system
.. user – Outpatient clinic - Consilium report | 6.12.2016 243.18 KB MEFANET user – ..

Constrictive pericarditis, reoperation
.. case report describes the hospitalization of a 50-year-old.. .. vena cava superior Authors declare the case report will not be published in any national or..

Aortic dissection
.. rupture and have fatal consequences. The case report describes a dissection of the descending aorta.. .. to internal outpatient clinic. The patient reported an increased physical activity in recent days...

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. case report describes the hospitalization of a 26 year old.. .. systolic volume Authors declare the case report will not be published in any national or..

Aortocoronary bypass
.. case report describes the hospitalization of a 58 year old.. .. retired, living with his wife AD: The patient reported a palpitation with spontaneous withdrawal and..