Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 0
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 2

 

ABC of Informatics
.. summarized review materials introduce: ECDL – the world's leading end-user computer.. ..keywords: ECDL, Hardware, Software, Computer Network, Data.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia ECDL | 25.4.2008 635.2 KB registered user – ..

Základy informačných technológií
.. informatiky. Prezentované sú oblasti: ECDL - systém preukazovania počítačovej gra.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [ ? ] ECDL | 10.3.2009 83.21 KB registrovaný používateľ Z..