doc. MUDr. Viola Vargová, viola.vargova(at)upjs.sk

Interná medicína 5 pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Viola Vargová

anotačný obrázok

Akútna kardiológia. Šok a synkopy. Dif. diagnostika bolesti na hrudníku a neurocirkulačná asténia. Dif. diagnostika bolesti brucha. Krvácanie do tráviacej rúry. Akútne stavy v endokrinológii. Anémie, klinické prejavy, typické prejavy v ústnej dutine a liečba Leukémie akútne. Chronické myeloproliferatívne stavy. Trombocytopénie, trombocytopatie. Hemofília a ostatné koagulopatie. Poruchy metabolizmu elektrolytov a acidobázy. Reumatoidná artritída. Systémové ochorenia spojiva, vaskulitídy. Subfebrility a febrility – diferenciálna diagnostika. Fokálna infekcia a sepsa. Zásady liečby ATB, liečba kortikoidmi, kontraindikácie a vedľajšie účinky. Akútne stavy v pneumológii.

Preventívna a športová medicína pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Viola Vargová

anotačný obrázok

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 4. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Preventívna a športová medicína a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v zimnom semestri štvrtého roka štúdia.