Neurológia - prednášky pre Zubné lekárstvo

Prednášky z predmetu Neurológia sú svojim obsahom určené pre študentov študijného programu Zubné lekárstvo. V jednotlivých audiovizuálnych záznamoch budú študentom vysvetlené témy podľa učebných osnov predmetu, pričom obsiahnuté sú napr. hlavové nervy, citlivosť, centrálna a periférna obrna, kôrové syndrómy, reč a jej poruchy, symbolické funkcie a ďalšie.

Autori poskytujú študentom zubného lekárstva zázmany prednášok.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 NKZ-01 Centrálna a periférna obrna, citlivosť, mozoček 30.9.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NKZ-02 Extrapyramidový systém, cerebellum, ... 15.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NKZ-03 Zobrazovacie vyšetrenia 28.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NKZ-04 Úrazy CNS, Epilepsia 28.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NKZ-05 Cievne mozgové príhody 9.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NKZ-06 Nádory mozgu 9.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NKZ-07 Neuroinfekcie, Demencie 7.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NKZ-08 Myopatie, myastenia gravis, sclerosis multiplex, metabolické ochorenia CNS 15.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko