Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
MUDr. Sylvia Dražilová
sylvia.drazilova(at)upjs.sk
II. interná klinika
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 3437
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie

Vysokoškolské učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny a mladých lekárov zaradených do špecializačného vzdelávania v gastroenterológii, hepatológii a vnútornom lekárstve. Snahou autorov bolo do určitej miery nahradiť chýbajúcu koncíznu a stručnú učebnicu gastroenterológie a hepatológie pre študentov medicíny, ale zároveň priniesť aj konkrétne, priamo použiteľné informácie pre mladých lekárov na lôžkových oddeleniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pre týchto pacientov.

Dražilová S., Gombošová L., Janičko M., Skladaný Ľ., Veseliny E.: Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2020, ISBN 978-80-8152-838-5.

Vysokoškolské učebné texty "Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie" v 24 kapitolách prinášajú ku dňu vydania aktuálne poznatky o najčastejších ochoreniach a problémoch spojených so zažívacím traktom, pankreasom a pečeňou. V časti venovanej pažeráku sú zahrnuté ochorenia Refluxová choroba pažeráka, Poruchy motility pažeráka a nádory pažeráka. Ochorenia žalúdka zahŕňajú Vredovú chorobu gastroduodena spolu s infekciou H.pylori a nádory žalúdka. Text obsahuje kapitoly venované ochoreniam tenkého a hrubého čreva, vrátane kolorektálneho karcinómu. Z pankreatológie spomíname najmä akútnu a chronickú pankreatitídu ako významné príčiny morbidity a mortality v súvislosti z pankreasom. Hepatológia je reprezentovaná kapitolami o cirhóze pečene, akútnom zlyhaní pečene, vírusových hepatitídach, cholestatických ochoreniach, nealkoholovej tukovej chorobe a alkoholovej chorobe pečene. Zvláštne kapitoly sú venované syndrómom ako Dyspepsia horného typu, Malabsorbcia, Zlyhanie tenkého čreva a tiež syndrómom a novej nomenklatúre spojenej s pokročilým chronickým ochorením pečene. Cennou je aj kapitola venovaná úvodu do klinickej výživy, ktorá prináša v prehľadnej forme základné koncepcie a nomeklatúru nutricionistiky.

Dražilová S., Gombošová L., Janičko M., Skladaný Ľ., Veseliny E.: Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2020, ISBN 978-80-8152-838-5.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie 29.1.2020 2.97 MB ktokoľvek Creative Commons License
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 UniBook: Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie 29.1.2020 ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko