Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

Kazuistika opisuje 54-ročného muža, ktorý v lese omylom nazbieral a zjedol toxické množstvo (20) bobúľ ľuľkovca zlomocného, ktoré si údajne pomýlil s kanadskou čučoriedkou. U pacienta sa rozvinul závažný centrálny i periférny anticholinergický syndróm s nutnosťou podania špecifického antidóta – fyzostigmínu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

Išlo o 54-ročného hypertonika, ktorý je vedený aj ako diabetik 2. typu od r. 2007. Chronická liečba diabetu spočívala v čase prijatia v monoterapii metformínom, artériová hypertenzia bola korigovaná chinalaprilom.
Terajšie ochorenie. Pacient udával, že popri zbere húb v lese zjedol približne 20 čiernych bobúľ odtrhnutých z kríku v domnení, že ide o kanadskú čučoriedku, ktorú videl dávnejšie u známych v záhrade (Obr. 1). Následne sa doma u neho začali rozvíjať ťažkosti – sťažoval sa na neznesiteľné sucho v ústach, búšenie srdca, nevoľnosť a zvracanie, neistotu pri chôdzi, zhoršené videnie a neschopnosť spontánne sa vymočiť.
Objektívny nález: V klinickom obraze pri príjme bol pacient bez kvantitatívnej či kvalitatívnej poruchy vedomia, zjavná bola nápadná pletora tváre, fotofóbia, mydriáza zreníc (Obr. 2), suché sliznice – pri hyposalivácii a sínusová tachykardia (Obr. 3).

Laboratórne výsledky:

Vstupné laboratórne parametre boli až na vysoké hodnoty C-reaktívneho proteínu (CRP): 189 mg/l, hraničnú leukocytózu – 10,8 x 109/l a hyperglykémiu - 18,6 mmol/l bez ďalších klinicky významných odchýlok od normy.

Diferenciálna diagnostika:

V diferenciálnej diagnostike boli za účelom vylúčenia konkomitantnej intoxikácie stanovené aj sérové hladiny etylalkoholu, benzodiazepínov a paracetamolu, ktoré boli nulové.

Terapia:

Pacient bol prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti IV. internej kliniky, kde boli ďalej monitorované jeho vitálne funkcie. V úvode bol indikovaný konzervatívny postup: observácia a symptomatická liečba, ktorá spočívala v parenterálnej hydratácii, a oxygenoterapii. Nakoľko čas od požitia jedovatých bobúľ bol len niekoľko hodín (cca 4-5 hod) bolo indikované aj podanie aktívneho čierneho uhlia v dávke 1g/kg vo vodnom roztoku prostredníctvom nasogatrickej sondy (NGS) za asistencie intenziviistu (kumulatívne 80g Carbosorb). To vyvolalo intermitentné zvracanie, kde vo vyvrátenom žalúdočnom obsahu bolo možné okrem čierneho uhlia pozorovať aj zvyšky požitých húb, bobúľ a zeleniny. Napriek symptomatickej liečbe sa stav pacienta zhoršoval – v priebehu noci začal byť dezorientovaný, mal zrakové halucinácie (udával, že na poli videl psov a zajace), nespolupracoval s ošetrujúcim personálom, nebol usmerniteľný, psychomotoricky nepokojný s nutnosťou dočasnej fixácie k lôžku ako prevencie úrazu s intramuskulárnym podaním sedatív (benzodiazepínov). Prechodne sú prítomné tonicko-klonické zášklby svalov horných a dolných končatín, subfebrílie (TT 37,4°C), mimovoľná defekácia riedkej stolice olivovo zelenej farby, bez prímesi čerstvej krvi.

Ďalšia liečba:
Po opakovanej konzultácii Národného toxikologického centra (NTIC) bolo indikované podanie antidota – fyzostigmínu. Krátko po podaní preparátu - Physostigmini salicylas 3x2 mg v 5 ml injekčného roztoku (Obr. 4), sa stav pacienta začal postupne upravovať. Odozneli halucinácie i motorický nekľud a postupne sa úplne upravil aj stav vedomia.

Diskusia:

Intoxikácie rastlinnými jedmi predstavujú podľa štatistických údajov NTIC len 4,4 % všetkých hlásených otráv. V diferenciálnej diagnóze je potrebné myslieť na to, že podobné stavy zmätenosti môžu byť mylne považované za post-traumatické poškodenie mozgu alebo akútnu psychózu. Preto v prípadoch excitácie a zmätenosti, ako aj somnolencie alebo kómy nejasnej etiológie by mal byť do diferenciálnej diagnózy zahrnutý práve anticholinergický syndróm spôsobený buď požitím rastlín obsahujúcich atropín (Salvia divinorum, Datura sauveolens., Hyoscyamus Niger) alebo psychoaktívnych liekov (niektoré antihistaminiká, tricyklické antidepresíva, fenotiazíny, antipsychotiká,...). Manažment akútnej intoxikácie je vo všeobecnosti konzervatívny - pozostáva z pozorovania pacienta a symptomatickej liečby. Aktívne čierne uhlie pomerne účinne adsorbuje rastlinný jed. Benzodiazepíny sa môžu použiť na sedáciu, ak je pacient veľmi rozrušený. Vzhľadom na potenciálne nežiadúce účinky je použitie fyzostigmínu vyhradené len na liečbu ťažkej intoxikácie. Ide o reverzibilný inhibítor cholínesterázy, ktorý prechádza cez hematoencefalickú bariéru a pôsobí ako na centrálne, tak aj na periférne anticholinergické príznaky pri závažnej otrave.

Doplňujúce informácie - Ľuľkovec zlomocný:

Ľuľkovec zlomocný (lat. Atropa belladonna) je vysoká, trvalá bylina z čeľade ľuľkovité (Solanaceae), ktorá je považovaná za najnebezpečnejšiu stredoeurópsku jedovatú rastlinu (Obr. 5). Plodom je čierna, výrazne lesklá guľovitá bobuľa vyrastajúca z hviezdicového kalichu, chutiaca sladko (Obr. 6). Celá rastlina je prudko jedovatá - koreň, listy a plody obsahujú jedovaté alkaloidy: atropín, skopolamín a hyoscyamín. Tie pôsobia na nervový systém ako parasympatolytikum tým, že tlmia všetky muskarínové účinky acetylcholínu. Za toxickú (život ohrozujúcu) dávku sa považuje požitie 3 bobúľ u detí a 10 bobúľ u dospelých.

Názov „belladonna“ pochádza z taliančiny, čo znamená „krásna dáma“. Ženy, ktoré sa v minulosti chceli zapáčiť mužom používali plody ľuľkovca na rozšírenie zreníc. V stredoveku sa tento atropínový účinok hojne využíval aj pri náboženských obradoch a rôznorodých rituáloch.


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10:

intoxikácia, Antropa belladona, anticholinergický syndróm

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko