Dentálne materiály - prednášky

Predmet Dentálne materiály predstavuje úvod do štúdia chemických vlastností materiálov rutinne používaných v zubnom lekárstve. Prednášky sú zamerané na vybrané časti štúdia kovov, vrátane kovov ušľachtilých a ich zliatin. Ďalej je pozornosť sústredená na materiály keramické, na dentálne cementy, ako aj na polymerizáciu a látky vznikajúce polymerizáciou a využívané v zubnom lekárstve tak na účely záchovné, ako aj protetické.

Náplň prednášok dentálnych materiálov tvorí teoretický základ pre štúdium vlastností týchto látok a pochopenie ich prípadného vplyvu na ľudský organizmus.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Dentálne materiály 14.12.2022 2.52 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Kovy a zliatiny 14.12.2022 3.09 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Amalgámy 14.12.2022 3.35 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Keramické materiály 14.12.2022 2.53 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Modelové materiály 14.12.2022 2.71 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Polyméry v zubnom lekárstve 14.12.2022 3.2 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko