Lekárska etika a právo

Podmienky používania portálu UPJŠ LF

Autor: Jaroslav Majerník

anotačný obrázok

Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej šíriť.

Copyright (c) 2008 - 2023, UPJŠ LF. Všetky práva vyhradené.

Bibliografické citovanie zverejňovaných dokumentov

Autor: Jaroslav Majerník

anotačný obrázok

Cieľom tohto príspevku je poukázať na autorské práva autorov príspevkov tu zverejnených edukačných diel a upozorniť všetkých používateľov výučbového portálu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na potrebu používania presnej formy citovania zverejňovaných elektronických dokumentov.

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva

Autor: Marek Varga

anotačný obrázok

Legislatíva v oblasti pracovného lekárstva je podklad prednášok zaoberajúci sa súčasnou platnou legislatívou v oblasti pracovného lekárstva, pracovnej zdravotnej služby a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.