prof. RNDr. Ján Šalagovič, jan.salagovic(at)upjs.sk

Biológia 1 a 2 - prednášky pre študentov Všeobecného lekárstva a Zubného lekárstva

Autor: Ján Šalagovič, Jozef Židzik, Eva Slabá, Helena Mičková, Peter Solár

anotačný obrázok

Prednášky z predmetov Biológia 1, Biológia 2, Lekárska a humánna biológia 1 a Lekárska a humánna biológia 2 sú určené pre študentov 1. ročníka študujúcich v odbore Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo na UPJŠ, Lekárskej fakulte. Publikovaný súbor prednášok by mal slúžiť ako pomocný študijný materiál k jednotlivým témam podľa aktuálnej osnovy predmetu.