Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Pôrodníctvo a gynekológia

Zoradené podľa: priorita a čas publikovania
 

Tuboovariálna junkcia ako kľúčová štruktúra v prípade ovariálneho karcinómu

Tuboovariálna junkcia ako kľúčová štruktúra v prípade ovariálneho karcinómu

Ovariálny karcinóm ostáva aj naďalej z pohľadu pomeru incidencie a mortality najzložitejšou nozologickou jednotkou v onkogynekológii. Výraznejší posun bol v poslednom desaťročí zaznamenaný v poznaní etiopatogenézy tohto ochorenia. Východzím tkanivom pre ovariálny karcinóm môže byť okrem samotného vaječníka aj vajíčkovod a endometrium. Tuboovariálna junkcia predstavuje najrizikovejšie miesto v procese ovariálnej karcinogenézy. Vzhľadom k týmto skutočnostiam by mala byť konkomitantná salpingektómia pri simplexnej hysterektómii z neonkologickej indikácie neoddeliteľnou súčasťou chirurgickej liečby všetkých pacientok.

 
autor: Ján Varga | odbor: Pôrodníctvo a gynekológia | publikované: 9.3.2018 | posledné úpravy: 9.3.2018 | Creative Commons License