Komunikácia a rétorika [KR-VZ1]

Rétorika a komunikácia

Autor: Renáta Suchanová

anotačný obrázok

Cieľom predmetu Rétorika a komunikácia je osvojiť si teoretické východiská sociálnej interakcie a komunikácie v medicínskej praxi. Študenti tiež zvládnu aplikovať efektívne komunikačné stratégie v interakcii lekár - pacient. Nácvik vhodnej a empatickej komunikácie u pacientov vo vybraných odboroch medicíny.