Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch
.. výpočty, 1 – 10 2. Roztoky – výpočty, 11 – 22 3. Výpočet pH.. ..kľúčové slová: pH, roztoky, kyseliny, zásady, soli, .. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Roztoky – výpočty | 6.10.2016 385.1 KB používateľ na prís..

Lekárska chémia
.. Disperzné sústavy, voda 3. pH, tlmivé roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Chemické .. ..kľúčové slová: disperzné sústavy, voda, roztoky, pH, tlmivé roztoky, termodynamika, kinetika, .. .. fakulte – Disperzné sústavy, voda, roztoky | 1.11.2016 554.09 KB používateľ na príslušnej fa..

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva
.. Disperzné sústavy, voda 3. pH, tlmivé roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Chemické .. .. fakulte – Disperzné sústavy, voda, roztoky | 1.11.2016 554.09 KB používateľ na príslušnej fa..