Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva

Legislatíva v oblasti pracovného lekárstva je podklad prednášok zaoberajúci sa súčasnou platnou legislatívou v oblasti pracovného lekárstva, pracovnej zdravotnej služby a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

 
autor: Marek Varga | sekcia: Prednášky | odbor: Pracovné lekárstvo a toxikológia, Lekárska etika a právo | publikované: 10.10.2008 | posledné úpravy: 10.10.2008 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 62

Ísť na stránku: 1 2 3 4 5 6 7

Dôležitosť vredových lézií v diagnostike karcinómov jazyka
.. a rehabilitácie v ústnej, čeľustnej a tvárovej oblasti s priľahlými štruktúrami a orgánmi. Je potrebné z..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. HK. 6. Topografia HK. 7. Klinicky významné oblasti HK. 8. Kostra dolnej končatiny (DK). 9. .. .. príslušnej fakulte – Klinicky významné oblasti HK | 28.10.2018 2.59 MB používateľ na príslušnej ..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. dráhy. 10. Telencephalon – funkčné oblasti kôry, čuchový a limbický system – nervové d.. ..kľúčové slová: artérie, vény, lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový o.. .. fakulte – Telencephalon - funkčné oblasti kôry, čuchový a limbický system - nervové dráh..

Základy informačných technológií
.. pri ďalšom štúdiu a prehlbovaní poznatkov z oblasti informatiky. Prezentované sú oblasti: ECDL -..

Dysfágia
.. Transport sústa je po opustení orofaryngeálnej oblasti v normálnom stave automatický. Patologický pr..

Gnatológia v prehľade
.. a neuromuskulárnym systémom v stomatognátnej oblasti. Ďalej sa zaoberá aj terapiou žuvacieho ús..

Anatomická pitva - horná končatina
.. Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. N. musculocutaneus - priebeh v lakťovej oblasti a na predlaktí (membrum superius ..

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí
.. predstavuje jeden z najväčších problémov v oblasti zdravia 21. storočia. Väčšina obéznych deti ostá..

MEFANET 2016
.. fakúlt v Českej republike a na Slovensku z oblastí zdravotníckej informatiky a elektronickej ..

MEFANET report
.. z lekárskych fakúlt a práce odborníkov z oblasti zdravotníckej informatiky. Sú akýmsi ohliadnutím .. .. boli aj študenti medicíny a špecialisti z oblasti zdravotníckej ..