Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. z centrálneho nervového systému – CNS (miecha a mozog), orgány zraku a .. .. významné priestory krku. 7. Rozdelenie CNS, miecha, predĺžená miechy, pons. Dráhy miechy. 8. Mes.. ..kľúčové slová: lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový o.. .. príslušnej fakulte – Rozdelenie CNS, miecha, predĺžená miecha, pons, dráhy mie..