Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

The Use of the Er:YAG Laser 2940 nm in complex caries removal

The Use of the Er:YAG Laser 2940 nm in complex caries removal

Significant pain reduction and lack of the vibrations give advantage to LASER cavity preparation. The ideal treatment should be fast, painless and effective. Discomfort of the patient and tendency to protect hard dental tissues can lead to insufficient debridement of the carious lesion, inadequate obturation and failure of the restoration. A carious lesion is usually removed using hand instruments and rotary burs.
Understanding of laser physics and laser-tissues interaction for specific wavelength is required to predict the accomplishment of laser treatment.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Jana Ohlasová, Vladimíra Schwartzová, Silvia Timková | odbor: Biofyzika, Zubné lekárstvo | publikované: 1.12.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Erbiový laser je možné použiť ako alternatívu ku konvenčným preparačným postupom na odstránenie zubného kazu. Bezkontaktný spôsob ošetrenia umožňuje signifikantné zníženie bolesti počas ošetrenia, elimináciu nepríjemných pocitov spojených s vibráciami z vrtáčika, selektívnu preparáciu kariéznych tkanív a antibakteriálny účinok. Zachovanie čo najväčšieho množstva tvrdých zubných tkanív ako aj bolesť počas ošetrenia môžu viesť k nedostatočnému odstráneniu kariéznych hmôt, recidíve kazu a zlyhaniu výplne. Nevyhnutným predpokladom pre úspešné laserové ošetrenie sú dostatočné vedomosti v oblasti laserovej fyziky a interakcia laser-tkanivo pre konkrétnu vlnovú dĺžku.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Jana Ohlasová, Silvia Timková, Vladimíra Schwartzová | odbor: Zubné lekárstvo | publikované: 30.12.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. intubation, tumour debulking, balloon dilation, laser therapy, electrocautery, cryotherapy,..

Medical Biophysics for General Medicine
.. in medicine, Magnetic resonance imaging, Lasers in medicine, X rays – the nature and..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. bronchoskopickou rekanalizáciou pomocou laseru, elektrokautelu, kryoterapie alebo zavedením ..

Medical Biophysics for Dental Medicine
.. in medicine, Magnetic resonance imaging, Lasers in medicine, X rays – the nature and..