Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. anatómie, etické princípy. Všeobecne o kostiach, kostra hornej končatiny (HK). 2. Všeobecne o s.. ..kľúčové slová: kostra, spojenia, svaly, horná končatina, dolná ko.. .. anatómie, roviny a smery, všeobecne o kostiach, kostra hornej končatiny) | 8.9.2017 4.05 MB používateľ n..

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. Úvod do anatómie, Všeobecne o kostiach, Kostra ľudského tela Všeobecne o spojeniach kostí, Sp.. ..kľúčové slová: kostra, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
.. Prednášky obsahujú: Etické princípy. Osová kostra a jej spojenia. Kosti hornej a dolnej.. .. [?] Clinically sensitive [?] Licence Osová kostra a jej spojenia | 13.2.2017 1.45 MB používateľ na ..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
..kľúčové slová: kostra, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
..kľúčové slová: kostra, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or..