Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

Anémie u detí

Anémie u detí

"Anémie u detí" je prednáška určená pre študentov lekárskych fakúlt v piatom a šiestom ročníku všeobecného lekárstva a v štvrtom ročníku zubného lekárstva. Anémia sa definuje ako abnormálne zníženie počtu hemoglobínu, hladiny hematokritu, alebo počtu erytrocytov pod referenčný rozsah u zdravých detí adaptovaný na vek.  Táto prednáška je zameraná na klinickú klasifikáciu, diferenciálnu diagnostiku, klinickú symptomatológiu, diagnostiku a liečbu anémie v detskom veku.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 5.9.2016 | posledné úpravy: 14.6.2018 | Creative Commons License

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov je prednáška pre študentov lekárskych fakúlt v piatom a šiestom ročníku všeobecného lekárstva a v štvrtom ročníku zubného lekárstva. Táto prednáška je zameraná na definíciu normálneho krvného tlaku a hypertenzie, na metódy určovania krvného tlaku a na posudzovanie hodnôt krvného tlaku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie u detí a adolescentov.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 6.2.2017 | posledné úpravy: 14.6.2018 | Creative Commons License

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí

Epidémia detskej obezity predstavuje jeden z najväčších problémov v oblasti zdravia 21. storočia. Väčšina obéznych deti ostáva obéznymi aj v dospelosti, čo súvisí s vysokých rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. U obéznych jedincov možno pozorovať spektrum kardiovaskulárnych zmien, a to od zmien v hyperdynamickej cirkulácii až po subklinické zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku ma dôležitý význam v prevencií aterosklerózy a KVS ochorení.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 10.2.2017 | posledné úpravy: 14.6.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 13

Ísť na stránku: 1 2

Juvenilná idiopatická artritída
.. veku vôbec. Incidencia sa odhaduje na 10/100 000 detí a prevalencia 100/100 000 detí do 16. roku .. ..kľúčové slová: deti..

Diabetes mellitus v detskom veku
.. sa venuje najčastejším príčinám hyperglykémie u detí. Podrobne rozoberá diabetes mellitus I. typu od .. ..kľúčové slová: diabetes mellitus I. typu u detí.. ..kľúčové slová: diabetes mellitus I. typu u detí..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
.. sa akceptuje, že intestinálna flóra dojčených detí chráni proti infekcii a je dôležitým sti.. ..kľúčové slová: deti..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. väziva v súvislosti s chemo/rádioterapiou. U detí s leukémiou je častým nežiadúcim účinkom chemot.. .. veku. Predstavuje 80% všetkých leukémií u detí, s maximom výskytu u 2-5 ročných detí, častejšie ..

Akútna myeloblastová leukémia
.. až 80% akútnych leukémii u dospelých a 15-20% u detí. Výskyt AML stúpa s vekom. Na rozdiel od s..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. NCMP, 1 brat zdravý, 1 sestra prekonala NCMP,2 deti - syn, dcéra - zdravé LA: Furosemid Forte 250 m..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. ohrozujúcu) dávku sa považuje požitie 3 bobúľ u detí a 10 bobúľ u dospelých. Názov &bd..

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon
.. syndrómu sa odhaduje na 1:60 000 narodených detí s vyšším výskytom v prípade mužského pohlavia (3:..

Úvod do dlahovania zubov u parodontologických pacientov
.. stomatochirurgickcýh ambulancií tak ako u detí, aj u dospelých. Andreasen & Andreasen v ..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. riziko... Monika Halánová Kryptosporidióza u detí s nižším hygienickým štandardom Antónia Hasajová ..