Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Novinky v infektológii
.. grampozitívnych infekcií a infekcie vyvolané Clostridium dicfficile. Učebný text je určený predovšetkým š.. ..kľúčové slová: horúčka, hojenie rán, grampozitívne infekcie, clostridium.. ..kľúčové slová: hojenie rán, grampozitívne infekcie, clostridium difficile..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. v bakteriálnej diagnostikeVladimír Kmeť Clostridium difficile - stále více aktuální Otakar Nyč  .. .. diagnostikeVladimír Kmeť Clostridium difficile - stále více aktuální Otakar Nyč  Nové príst..