Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 23

Ísť na stránku: 1 2 3

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha
.. náhodne zistenou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) na základe klinických príznakov. Di.. .. artériovej hypertenzie v liečbe dvojkombináciou antihypertenzív bol vyšetrený spádovým pneu.. .. GOLD 2017). Diagnóza: Chronická obštrukčná choroba pľúc GOLD III/B Diferenciálna di.. .. obvodného lekára. Dôvod odoslania pacienta na pľúcne vyšetrenie bolo auskultačne zistené pískanie na.. ..kľúčové slová: J44.8 Iná špecifikovaná zdĺhavá choroba pľúc.. ..kľúčové slová: Iná špecifikovaná zdĺhavá choroba pľú.. ..kľúčové slová: Iná špecifikovaná zdĺhavá choroba p.. ..kľúčové slová: Iná špecifikovaná zdĺhavá choroba.. ..kľúčové slová: Iná špecifikovaná zdĺhavá choroba.. ..kľúčové slová: Iná špecifikovaná zdĺhavá choroba pľúc.. ..kľúčové slová: obštrukčná choroba pľúc, obštrukčná ventilačná porucha, bronch.. ..kľúčové slová: obštrukčná choroba pľúc, obštrukčná ventilačná porucha, bronchodilatačná ..

Bisfosfonátové osteonekrózy
.. známy a je predmetom výskumu. Liečba je zdĺhavá a veľmi komplikovaná. V závere práce je..

Juvenilná idiopatická artritída
.. idopatická artritída je najčastejšia reumatická choroba v pediatrii a patrí k najčastejším chronickým cho..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. röntgenologickou progresiou nálezu, finálne s rozvojom atelektázy pravého pľúcneho krí.. .. výraznému pokroku v diagnostike a liečbe nádorov pľúc v posledných rokoch patrí bronchogénny karcinóm .. .. hlavného bronchu s prerastaním aj intraluminálne a zavzatím cievnych štruktúr vpravo, zväčšené .. .. anamnéza: Chronická obštrukčná choroba pľúc GOLD C (III). Artériová hypertenzia. Stav po.. .. anamnéza: Chronická obštrukčná choroba pľúc GOLD C (III). Artériová hypertenzia. Stav po n.. .. - RTG známky progresie bronchogénneho karcinómu pľúc u prezentovaného pacienta 2 roky od ..

Anatomická pitva - hrudník
.. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Ga.. .. vzdelávacej siete MEFANET Vyberanie ľavých pľúc | 13.10.2017 23.57 MB používateľ vzdelávacej sie..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou.. .. občas nazývaný aj Pickwickov syndróm, je kombináciou obezity a chronického hyperkapnického r.. .. Osobná anamnéza: chronická obštrukčná choroba pľúc, hypoventilačný syndróm pri obezite, obšt.. .. u pneumológa, následne hospitalizovaný na pľúcnej klinike. Udával prerušovaný spánok so 4-5 pre..

Aortokoronárny bypass
.. – pravá koronárna artéria; AP – angina pectoris; CABG – aortokoronárny bypass; .. .. elektrokardioverzia; ICHS – ischemická choroba srdca; LCA – ľavá koronárna artéria; LIMA &.. .. insuficiencia – stupeň I, bez známok pľúcnej hypertenzie, bez perikardiálneho výpotku SKG .. ..kľúčové slová: choroba srdca, aortokoronárny .. .. anastomózy (venózny graft) na ramus marginalis. | 22.11.2017 289.85 KB používateľ vz..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
..Pľúcna embólia (PE) je spôsobená obštrukciou rôzne veľ.. .. a telo pankreasu bez ložiskového nálezu, slezina mierne zväčšená, bez voľnej tekutiny v dutine bru.. .. bez liečby. Artériová hypertenzia. Ischemická choroba srdca, stav po infarkte myokardu (2004)... .. snímka hrudníka: na pleuru v strednom a dolnom pľúcnom poli vpravo nasadá jemné pologuľovité zat.. ..kľúčové slová: Pľúcna.. ..kľúčové slová: pľúcna embólia, leukocytóza, pľúcny inf.. .. zatienenia charakteru suponovaného pľúcneho infarktu vpravo v klasickom aj tzv...

Abscedujúca bronchopneumónia
..Pľúcny absces je lokalizovaný hnisavý proces s n.. .. zahájená širokospektrálna ATB liečba v trojkombinácii (cefalosporín III. generácie, gentamycín, me.. .. s nálezom rozsiahleho infiltrátu pravých pľúc, pre ktorý bol pacient odoslaný a prijatý na Kl.. .. [?] Licencia Obrázok 1 - Sagitálny prierez pľúcnym parenchýmom s abscesovým ložiskom hornej ča..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. pravidelný vzostup glykémií v dopoludňajších hodinách - s maximom medzi 8:00-10:00 a aj pravidelný .. .. FEV1 83%, FVC 82%, FEV1/FVC 88, difúzna kapacita pľúc SB metóda: 92% n.h. - v medziach normy. V r. .. .. citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - HRCT pľúc dokumentuje prakticky v celom rozsahu pľúcneho p..