Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 113

Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Biostatistics
.. Course information | 11.2.2018 781.64 KB MEFANET user – Basic concepts and basic..

Computer Biometrics
.. Course information | 15.11.2018 738.02 KB MEFANET user – Basic terms | 15.11.2018 600.69..

MEFANET 2012 - call for workshops
.. uskutoční v poradí už 6. ročník konferencie MEFANET 2012. V rámci hlavného programu konferencií ME.. ..keywords: MEFANET,.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia MEFANET 2012 - call for workshops | 5.3.2012 109..

Úvod do (bio)štatistiky
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Triedenie údajov | 18.2.2017 391.92 ..

Centrálna brána MEFANET
.. brána projektu MEFANET zastrešuje edukačné portály lekárskych fakúlt Čes.. .. centrálnej brány MEFANET ako aj adresy portálov jednotlivých lekárskych fa.. ..keywords: MEFANET.. .. Date Availability [ ? ] Centrálna brána MEFANET | 11.12.2008 ktokoľvek Lékařská fakulta Mas..

Hospital information system
.. Course information | 5.10.2017 750.51 KB MEFANET user – Basic terms | 12.10.2017 265.94..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Úvod | 9.6.2010 74.64 KB používateľ v..

MEFANET 2014
.. sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v roku 2014 v poradí už ôsmi ročník ko.. ..MEFANET 2014 ponúkne okrem tradičných prednáškových bloko.. ..keywords: MEFANET,.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia MEFANET 2014 - pozvánka | 18.8.2014 761.53 ..

Medicína založená na dôkazoch
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Prístup EBM | 12.3.2018 518.42 ..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Úvod | 23.4.2010 69.09 KB používateľ ..