Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Seminár o autorskom práve

Seminár o autorskom práve

Dňa 3. marca 2009 sa o 14:00 na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe konal seminár o autorskom práve. Seminár bol organizovaný pod záštitou dekana 1. lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA a bol vedený JUDr. Irenou Holcovou. Prenášaný bol on-line formou aj na ostatné lekárske fakulty ČR a SR zapojené do vzdelávacej siete MEFANET. Pozornosť seminára bola venovaná hlavne otázkam o používaní autorských diel v e-learningu a novinkám súvisiacim so vznikom českej verzie Creative Commons.


JUDr. Irena Holcová sa zameriava na autorské právo a to aj vo vzťahu k informačným technológiám. Pôsobí ako advokátka a odborná asistentka Ústavu autorského práva, priemyselných práv a súťažných práv Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Podieľala sa aj na súčasnej podobe autorského zákona v ČR. V rámci pedagogickej činnosti sa bližšie zaoberá návrhom českej verzie verejných licencií Creative Commons.

Technické záležitosti spojené s on-line prenosom boli riešené v rámci 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Prenos pre záujemcov z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bol realizovaný na Ústave lekárskej informatiky v učebni č. 2III4.

Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Autorské právo v e-Learningu Prejsť - Autorské právo v e-LearninguOtvoriť v novom okne - Autorské právo v e-Learningu 16.3.2009 prístup riadený na externom úložisku Creative Commons License

Kľúčové slová: autorské právo, on-line prenos

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jaroslav Majerník | pracovisko: Ústav lekárskej informatiky | publikované: 6.2.2009 | posledné úpravy: 16.3.2009
citácia: Majerník Jaroslav: Seminár o autorskom práve. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 6.2.2009, posledná aktualizácia 16.3.2009 [cit. 2018-03-17] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=24>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme