LVM: Laboratórna technika - Prednášky

Náplň prednášok tvorí teoretický základ pre následné využitie nadobudnutých vedomostí v rutinnej laboratórnej praxi. Študenti sa oboznámia s technickým vybavením laboratórií, ktoré je nevyhnutné pre prácu v rôznych zdravotníckych laboratóriách. Prednášky sú zamerané na vybrané časti manažmentu práce a materiálov používaných v laboratóriu, na zásady správnej laboratórnej praxe a celý rad základných princípov laboratórnych vyšetrovacích metód (napr. separačných, elektrochemických, chromatografických, optických, imunochemických).

Autori poskytujú podklady k prednáškam z predmetu Laboratórna technika.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Laboratórium 28.10.2022 3.27 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Separačné metódy I 28.10.2022 2.34 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Separačné metódy II 28.10.2022 2.31 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Meranie objemov 28.10.2022 3.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Optické metódy 8.12.2022 4.4 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chromatografia 8.12.2022 3.37 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Imunoanalytické metódy 8.12.2022 3.03 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Rádionuklidy v medicíne 8.12.2022 2.74 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko