CLEVER Prípady virtuálnych pacientov z urgentnej medicíny

Virtuálne scenáre pre urgentnú medicínu sú vyvíjané a zdokonaľované v rámci projektových aktivít autorov a ich primárnym cieľom je podporovať rozvoj kritického myslenia u študentov medicínskych a zdravotníckych odborov. Individuálne simulácie pacientov prispievajú k rozširovaniu prístupu učenia založeného na prípadoch, ktoré je blízke potrebám reálnej praxe.

Sú pre vás scenáre virtuálnych pacientov užitočné? Požadovali by ste virtuálnych pacientov aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Autori vyvinuli a zdieľajú prípady virtuálnych pacientov pre urgentnú medicínu.

Prípad VP URG-MED 1
Ovidiu Popa a Catalin Bouros
Pacient, 85-ročný muž, prichádza na pohotovosť pre opakovanú synkopu a retrosternálnu bolesť s vyžarovaním do ramien. Známe HTA, liečené betablokátormi, bez inej anamnézy.

Prípad VP URG-MED 2
Catalin Bouros a Paul Lucian Nedelea
Pacient, 56 ročný muž, je prijatý na 2 hodiny na internú kliniku pre generalizovaný edém, známe chronické zlyhanie obličiek na hemodialýze, vyvolávajúce nevoľnosť, vracanie, palpitácie sprevádzané dýchavičnosťou a v prítomnosti sestry upadá do bezvedomia. Ste súčasťou resuscitačného tímu nemocnice, ktorý reaguje na tento prípad.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Prípad VP URG-MED 1 6.3.2022 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Prípad VP URG-MED 2 6.3.2022 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko