Videá k praktickým cvičeniam z anatómie 3 - Lebka

Príspevok predstavuje súbor edukačných videí, ktoré dopĺňajú výučbový materiál audiovizuálnym obsahom zobrazujúcim podrobný popis lebky. Učitelia Ústavu anatómie predstavujú dôležité anatomické štruktúry, lebku ako celok, Calva a sutury a ďalšie pre študentov všeobecného lekárstva. Videá je možné použiť aj na individuálne štúdium.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu VVGS – 2020 – 1460 „Tvorba edukačných videí pre štúdium lebky v predmete Anatómia (tvorba videoatlasu ľudskej lebky)“.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu VVGS – 2020 – 1460 „Tvorba edukačných videí pre štúdium lebky v predmete Anatómia (tvorba videoatlasu ľudskej lebky)“.

Zoznam videí obsahuje: 

 1. Lebka ako celok
 2. Calva a sutury
 3. Fossa cranii anterior
 4. Fossa cranii media
 5. Fossa cranii posterior
 6. Basis cranii externa I.
 7. Basis cranii externa II.
 8. Orbita - komunikácie
 9. Cavitas nasi - hranice
 10. Cavitas nasi - conchae nasales
 11. Cavitas nasi - komunikácie
 12. Cavitas nasi - sinus paranasales
 13. Orbita - steny
 14. Os occipitale
 15. Os sphenoidale
 16. Os temporale
 17. Os frontale
 18. Os parietale
 19. Os zygomaticum
 20. Os nasale
 21. Os ethmoidale
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 AL-01 Lebka ako celok 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-02 Calva a sutury 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-03 Fossa cranii anterior 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-04 Fossa cranii media 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-05 Fossa cranii posterior 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-06 Basis cranii externa I. 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-07 Basis cranii externa II. 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-08 Orbita - komunikácie 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-09 Cavitas nasi, hranice 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-10 Cavitas nasi - conchae 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-11 Cavitas nasi, komunikácie 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-12 Cavitas nasi, sinus paranasales 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-13 Orbita - steny 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-14 Os occipitale 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-15 Os sphenoidale 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-16 Os temporale 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-17 Os frontale 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-18 Os parietale 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-19 Os zygomaticum 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-20 Os nasale 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 AL-21 Os ethmoidale 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko