Nukleárna medicína

Vybrané prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov študijného programu Všeobecné lekárstvo. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Nukleárna medicína a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť počas štúdia tohoto predmetu.

Autor poskytuje študentom Všeobecného lekárstva podklady z vybraných prednášok k predmetu Nukleárna medicína.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Nukleárna medicína pre onkológiu a osteológiu 26.4.2020 10.56 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleárna medicína v pľúcnej diagnostike 26.4.2020 2.42 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleárna medicína v diagnostike urogenitálneho traktu 26.4.2020 3.9 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleárna medicína v diagnostike ochorení CNS 26.4.2020 4.2 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko