Vybrané prednášky a semináre z rádiodiagnostiky

Komentované záznamy praktických seminárov, ktoré slúžia ako pomôcka/poznámky k jednotlivým seminárom popri štúdiu odporúčanej literatúry. Sú určené študentom všeobecného aj zubného lekárstva pre štúdium predmetu rádiodiagnostika. Spracovávajú jednotlivé zobrazovacie modality a ich aplikáciu pre konkrétne indikácie.

Autori poskytujú študentom študijných programov všeobecné a zubné lekárstvo podklady k prednáškam a komentované záznamy vybraných seminárov z rádiodiagnostiky.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod, modality, neurorádiológia 11.10.2022 6.38 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ionizujúce žiarenie, kontrastné látky, príprava pacientov 18.2.2022 1.48 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vyšetrenie hrudníka 5.10.2020 3.87 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrenie parenchýmových orgánov dutiny brušnej 25.10.2020 8.55 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrenie GITu zobrazovacími metódami 11.11.2020 3.24 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrenie v hematológii a endokrinológii zobrazovacími metódami 25.11.2020 5.99 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Traumatologická rádiológia - kosti 18.2.2022 5.05 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Pediatrická rádiológia 10.12.2020 2.47 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrenie cievneho systému 10.12.2020 3.56 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Vyšetrenie pohybového aparátu 10.12.2020 4.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Rádiodiagnostika - webinár č. 1 21.9.2020 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Rádiodiagnostika - prednáška č. 1 21.9.2020 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Rádiodiagnostika - webinár č. 2 26.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Rádiodiagnostika - webinár č. 2, dodatok 26.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Rádiodiagnostika - webinár č. 3 26.10.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Rádiodiagnostika - webinár č. 4 13.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko