MUDr. Jozef Dragašek

Všeobecná psychopatológia - poruchy vôle, konania, pudov a osobnosti

Autor: Jozef Dragašek

anotačný obrázok

Prednáška je výučbovým materiálom k predmetu Psychiatria 1, je určená pre študentov Všeobecného lekárstva štvrtého ročníka. Popisuje základy všeobecnej - deskriptívnej psychopatológie so zameraním sa na poruchy vôle, konania, pudov a porúch osobnosti. Všeobecná - deskriptívna psychopatológia je hĺbkový opis, kategorizácia a diagnostika abnormálnych zážitkov, ako ich uvádza pacient a ako sa prejavujú v jeho správaní. Využíva fenomenologickú analýzu na potvrdenie univerzálnosti prežívaných udalostí.