PhDr. Lucia Dimunová, lucia.dimunova(at)upjs.sk

Základy zdravotnej starostlivosti

Autor: Lucia Dimunová, Miroslav Gajdoš

anotačný obrázok

Predmet Základy zdravotnej starostlivosti 1 je koncipovaný teoreticky a prakticky. Obsah predmetu je orientovaný na zvládnutie základných princípov profesionálnych ošetrovateľských a medicínskych zručností prostredníctvom simulácií. Témy predmetu sú zamerané na systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku, dezinfekciu, sterilizáciu a princípy bariérového ošetrovania. Nosnú časť tvorí nácvik praktický zručností pri realizácii obväzových techník.