MUDr. Jana Vančíková, jana.vancikova(at)upjs.sk

Vyšetrenie pacienta v psychiatrii, rozhovor s psychiatrickým pacientom. Prehľad pomocných vyšetrovacích metód v psychiatrii.

Autor: Jana Vančíková

anotačný obrázok

Prednáška je výučbovým materiálom k predmetu Psychiatria 1, je určená pre študentov Všeobecného lekárstva štvrtého ročníka. Objasňuje základné princípy psychiatrického vyšetrenia, vysvetľuje priebeh vyšetrenia , vysvetľuje štandardizované posudzovacie stupnice a užitočné doplňujúce vyšetrovacie metódy pre potreby diferenciálnej diagnostiky.