Klinická farmakológia [UFR/KFA-O/09]

Klinická farmakológia - prednášky pre študentov Ošetrovateľstva

Autor: Ján Mojžiš

anotačný obrázok

Podklady k prednáškam z predmetu Klinická farmakológia sú určené pre študentov študijného programu Ošetrovateľstvo. Materiály majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov klinickej farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.