Farmakológia 2 [UFR/FA-V2/17]

Farmakológia 2 - prednášky

Autor: Ján Mojžiš, Ladislav Mirossay

anotačný obrázok

Prednášky k predmetu Farmakológia 2 sú určené pre študentov 4. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo. Podklady z prednášok majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.