Farmakológia [UFR/FA-F/09]

Farmakológia - prednášky pre študentov Fyzioterapie

Autor: Ján Mojžiš

anotačný obrázok

Prednášky k predmetu Farmakológia sú určené pre študentov zdravotníckeho študijného programu Fyzioterapia. Podklady z prednášok majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.