Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 37

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Syndroma caudae equinae discogenes
.. vzdelávacej siete MEFANET – Liečba syndrómu cauda equina | 23.4.2010 305.67 ..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. a načasovaných prípadoch je dvojfázová liečba distooklúzie s protrúziou rezákov (AII/1) pre pa.. ..kľúčové slová: liečba, distooklúzia, protrúzia r..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. skupiny VHR (very high risk) Terapia: Začatá liečba podľa protokolu GMALL 07/2003: pre ..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. aj ako diabetik 2. typu od r. 2007. Chronická liečba diabetu spočívala v čase prijatia v monoterapii m..

Pleuropneumónia
.. manažment liečby pacienta a určenie, či bude liečba prebiehať v domácom alebo nemocničnom prostredí, ..

Manažment karcinómu prsníka
.. po predstavení prsníkovej komisie bola zahájená liečba chemoterapiou a rádioterapiou. Nasadila sa .. ..kľúčové slová: prsníka, diagnostika, chirurgická liečba..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. epizód. Týmto spôsobom je naraz zabezpečená liečba hypoventilácie aj obštrukčného spánkového apnoe. .. .. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 6 - Liečba BiPAP - grafické hodnotenie efektivity ..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. období bola u pacienta realizovaná ATB liečba a aplikované LMWH. Histologický záver: bez ná.. ..kľúčové slová: liečba.. ..kľúčové slová: liečba..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. bez výsledku kultivačného nálezu. Konzervatívna liečba mala iba prechodný efekt zníženia teplôt. Vzh..

Empyém hrudníka
.. Nasadená bola parenterálna antibiotická liečba a realizovaná pleurálna punkcia. Analýza pu.. .. bola v liečbe neodkladne nasadená antibiotická liečba v dvojkombinácii. Nasadený bol cefalosporín III. ..