Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS, mie..

Vybrané animácie z anatómie
.. iných zdrojov. Popísané sú aj povrchové a hlboké vény hlavy a krku. Ďalej je v animáciách poskytnutý op..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. končatín, menej často bývajú zdrojom abdominálne vény. Predisponujúce faktory žilovej trombózy za..