Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
..kľúčové slová: alkalóza, lipidy, eikozanoidy, cholesterol, steroidné hormóny, triacylglycerol, sfingolipidy, mastné k.. ..kľúčové slová: lipidy, eikozanoidy, cholesterol, steroidné hormóny, triacylglycerol, sfingolipidy, mastné kyseliny, ..

Lekárska biochémia
..kľúčové slová: alkalóza, lipidy, eikozanoidy, cholesterol, steroidné hormóny, triacylglycerol, sfingolipidy, mastné k.. ..kľúčové slová: lipidy, eikozanoidy, cholesterol, steroidné hormóny, triacylglycerol, sfingolipidy, mastné kyseliny, ..