Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
..kľúčové slová: cholesterol, steroidné hormóny, triacylglycerol, sfingolipidy, mastné kyseliny, žlčové kyseliny, syntéza, bios..

Lekárska biochémia
..kľúčové slová: cholesterol, steroidné hormóny, triacylglycerol, sfingolipidy, mastné kyseliny, žlčové kyseliny, syntéza, bios..