Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..kľúčové slová: oblička, anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pat..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. imunokomplexov s obsahom IgA v koži a v obličkách. Patogenetické mechanizmy pri SHP sú sčasti po..

Pleuropneumónia
.. krajín). Pneumokokové antigény sú vylučované obličkami a detekovateľné v moči. Vyšetrenie nie je ovp..