Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Chémia - Opakovanie
.. kyseliny a ich deriváty 3 Heterocykly a lipidy 4 Sacharidy a.. ..kľúčové slová: deriváty, karboxylové kyseliny, heterocykly, lipidy, sacharidy, aminokyseliny, nukleové .. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Heterocykly a Lipidy | 7.9.2017 572.6 KB používateľ na pr..

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva
.. Chemické reakcie 6. Deriváty uhľovodíkov 7. Heterocykly 8. Kovy a ich zliatiny, cementy 9... ..kľúčové slová: chémia, uhľovodíky, karboxylové kyseliny, heterocykly.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Heterocykly | 25.10.2017 2.73 MB používateľ na príslušnej fak..

Lekárska chémia
.. Chemické reakcie 6. Deriváty uhľovodíkov 7. Heterocykly 8. Sacharidy 9. Lipidy 10. Aminoklyseliny a.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Heterocykly | 25.10.2017 2.73 MB používateľ na príslušnej fak..