Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Bezpečnosť práce s počítačom
.. pravidlá a zásady. Tejto problematike sa venuje ergonómia. Jedná sa o vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá vý.. ..kľúčové slová: ergonómia, ochrana..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. špecifiká laparoskopickej chirurgie 7. Ergonómia 8. Tímová spolupráca v laparoskopickej ch..