Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Podmienky používania portálu UPJŠ LF
.. Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa .. .. Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý je chránený autorským právom, sa riadi zákonom č. 84/2007 Z.z., kt.. .. ktorý je chránený autorským právom, sa riadi zákonom č. 84/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon .. ..kľúčové slová: autorský zákon, ochrana osobných ú.. ..kľúčové slová: zákon, ochrana osobných ..

Bibliografické citovanie zverejňovaných dokumentov
.. Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (tzv. autorský zákon) definuje za akých p.. ..Zákon č. 84/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č...